Leiderschap veronderstelt karakter en een passie voor de grootsheid van leven waarvoor ieder mens is geschapen. Bestseller die vertaald werd in vijftien talen.