Deze uitgave wil een hulp en een uitnodiging zijn aan gelovigen, priesters en diakens om zich in de liturgie van het paastriduum te verdiepen.