Open en eerlijk katholiek

Publicatie nieuw boek - Morgen zal het te laat zijn

Centrum voor parochiespiritualiteit presenteerde op woensdag 15 juni tijdens de Sacramentsweek in de pastorie van het Mirakel-centrum van Amsterdam:
de Begijnhofkapel een boek over het leven van de Franse priester Pierre-Julien Eymard.

Nu verkrijgbaar bij Betsaida.

Enkele jaren geleden op het Begijnhof in Amsterdam kwam een man de kapel uit. Hij leek beduusd, en zei tegen iemand die net naar binnen wilde binnengaan: “Wat gaat er een macht uit van dat witte rondje.” De man was niet religieus; als toerist bezocht hij het Begijnhof en was dus ook even de kapel ingelopen. Daar was “aanbidding” gaande. Op het altaar stond een metalen voorwerp met daarin dat “witte rondje”: een hostie die is geheiligd in de Mis. De man wist dat niet, maar was er wel door geraakt. Nadat hij zijn ervaring met een vreemde had gedeeld, verliet hij het Begijnhof.

Dat witte rondje kan iets met mensen doen. Zelf zag ik het voor het eerst in 2006 in een buitenlandse kerk, kort voordat ik katholiek zou worden. Er was net een eucharistieviering geweest; de priester plaatste een metalen houder (monstrans) op het altaar en knielde een korte tijd. De bezoekers in de kerk knielden ook. Ik raakte onder de indruk, wellicht door de devotie van de anderen, maar ik begreep niet wat hier gaande was. Een maand later zag ik een monstrans in de Begijnhofkapel, en werd me uitgelegd wat dat was.

In de jaren daarna werd me duidelijk dat bidden bij een monstrans voor veel katholieken iets van vroeger was – “dat doen we niet meer”. Tegelijk zag ik bij veel ‘nieuwe’ katholieken van diverse leeftijden en zeker bij jongeren juist een grote belangstelling. Zij zagen aanbidding als een verlengstuk van de eucharistie, als een gelegenheid tot een individuele en tegelijk gemeenschappelijke ontmoeting met de levende Heer. Op veel plaatsen zijn eucharistie en aanbidding tot nieuw leven gekomen. Zo helpt een bisdom in Frankrijk parochies bij het ontwikkelen van een aanbiddingspraktijk; het bisdom krijgt veel meer aanvragen dan het aankan.

Enerzijds is in ons deel van de wereld sprake van een grote kerkelijke leegloop en lijkt God verdwenen; anderzijds zijn mensen op zoek naar innerlijke verdieping, zingeving en geestelijke gemeenschap. Het zou de Franse priester Pierre-Julien Eymard (1811-1868) bekend voorkomen. Destijds bezag hij de religieuze en morele ontreddering in zijn land na de Revolutie, en verzuchtte: "De maatschappij heeft haar centrum van waarheid en naastenliefde verloren. Iedereen is geïsoleerd en in zichzelf gekeerd, iedereen wil zelfvoorzienend zijn.” Hij zag ook dat er nood was aan iets anders.

Voor Eymard begon het antwoord in de eucharistie en de aanbidding. Daar wordt de mens gevoed met de liefde van Christus, en kan die vervolgens in het dagelijks leven in praktijk brengen. Om deze spiritualiteit onder de mensen te verspreiden, stichtte Eymard in een Parijse sloppenbuurt de Congregatie van het Heilig Sacrament. Die kent intussen vestigingen in vele landen, waaronder België en Nederland (sacramentijnen.nl). Behalve de leden die zijn ingetreden kent de congregatie ook buitenstaanders die zich verbinden als “associé” om te leven volgens de spiritualiteit van Eymard.

In dit boek schetst de Amerikaanse pater en sacramentijn Norman Pelletier sss met liefde en deskundigheid het bijzondere, moeilijke en inspirerende leven van de in 1962 heiligverklaarde Pierre-Julien Eymard, en zijn doorleefde visie op het belang van de eucharistie voor de wereld.

 

- pater Jim Schilder sss

B1B5746E-EFAA-4C33-88B8-75539FD342EF

Radio Maria: in gesprek met priester Filip De Rycke

Klik hier om het interview te beluisteren.

In deze aflevering van De Leeswijzer brengen we twee vertaalwerken tot bij u.

Een eerste is van de hand van Patrick Lateur die de teksten van de symfonieën van de heilige Hildegard von Bingen vertaalde van het Latijn naar het Nederlands. Dit boek verscheen recent bij Uitgeverij Halewijn.

Al een paar decennia wordt de muziek van Hildegard van Bingen (1098-1179) wereldwijd beluisterd. Antifonen en responsories, hymnen en sequenties uit Symphonia armonie celestium revelationum weerklinken in allerlei uitvoeringen. Maar net als bij de cantates van Bach kan men zich afvragen in hoeverre de abdis van de benedictinessen van Rupertsberg echt begrepen wordt. Wat bedoelde de middeleeuwse mystica en theologe in wezen met haar verzen en composities, die fungeerden binnen een liturgische context?

Deze eerste volledige vertaling van de Latijnse Symphonia van Hildegard van Bingen wil een sleutel zijn om de wereld van de ‘Sibille van de Rijn’, zieneres en theologe, wetenschapsvrouw en kunstenares, ook via haar poëzie toegankelijk te maken.

Vertaler Patrick Lateur is classicus en publiceert als dichter en vertaler, bloemlezer en essayist.

Het tweede boek is een nieuw genre dat we aan bod laten komen in dit programma, namelijk een stripboek! Uitgegeven door Betsaïda brengt deze strip ons het verhaal van de heilige Pater Maximiliaan Kolbe.

Juli 1941. In het concentratiekamp van Auschwitz draagt de franciscaan Maximiliaan Kolbe zijn ultieme offer op: hij biedt zich aan om te sterven in ruil voor het leven van de vader van een gezin.
Dit heldhaftige sterven mag de rest van zijn leven echter niet doen vergeten. Pater Kolbe was een buitengewoon man: hij was professor, journalist, uitgever en missionaris in Japan.
Hoewel hij enkel de armoede zocht, getuigt het leven van Maximiliaan Kolbe van een adembenemende rijkdom. Zijn leven stond geheel in dienst van de Maagd Maria.

« Ik zou mijzelf tot op de draad willen verslijten in dienst van de Onbevlekte Maagd; verdwijnen zonder een spoor achter te laten. Moge de wind mijn as verspreiden over de vier windstreken. »   Maximiliaan-Maria Kolbe.

Stripboek Maximiliaan Kolbe

We gaan in gesprek met priester Filip De Rycke, hoofdverantwoordelijke van de uitgeverij.

Tekst en afbeelding: Radio Maria

bidmeevoorvrede

Bid mee om vrede in de wereld!

Op 25 maart 2022 zal paus Franciscus Rusland en Oekraïne toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria.

Paus Franciscus roept op om te bidden en te vasten om vrede in de wereld. Moge de moederlijke voorspraak van Maria verzoening brengen tussen volkeren.

In 1984 deed de h. Johannes Paulus II reeds hetzelfde, op dezelfde dag Facebook.

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de verschijningen in Fatima heeft het heiligdom onderstaande toewijzingsgebed verspreid.

Achtergrondinformatie over de boodschap van Fatima en de recente wereldgeschiedenis vindt u in het toegankelijke docudrama ‘Fatima, het laatste geheim’ .

 

Gebed van Toewijding van het Heiligdom in Fatima

bij gelegenheid van het jubileum

 

Wees gegroet, Moeder van de Heer,

Maagd Maria, Koningin van de Rozenkrans van Fatima!

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

Gij zijt het beeld van de Kerk, bekleed met het licht van Pasen,

Gij zijt de glorie van ons volk,

Gij zijt de overwinning op de littekens van het kwaad.

 

Profetie van de barmhartige Liefde van de Vader,

Opvoedster in de Aankondiging van de Blijde Boodschap van de Zoon,

Teken van het brandende vuur van de Heilige Geest,

onderricht ons, in dit dal van vreugden en van tranen,

in de eeuwige waarheden die de Vader openbaart aan de allerkleinsten.

 

Toon ons de kracht van uw beschermende mantel.

In uw Onbevlekte Hart

wees de toevlucht voor de zondaars

en de weg die leidt naar God.

 

Verenigd met mijn broeders en zusters

in geloof, hoop en liefde

wijd ik mij toe aan uw Onbevlekt Hart.

Verenigd met mijn broeders en zusters,

op uw voorspraak,

wijd ik mij toe aan God,

Maagd van de Rozenkrans van Fatima.

 

Bekleed met het licht dat uitstraalt van uw handen

zal ik de Heer uiteindelijk loven in alle eeuwen der eeuwen.

 

Amen.

Fatima, 2017

csm_jozef_maria_e0875da629

Verzending tijdens de kerstdagen

Wegens kerstvakantie zullen bestellingen vanaf 23 december 2021 uiterlijk maandag 3 januari 2022 worden verzonden.
Wij wensen u allen een zalig Kerstmis en een gezegend Nieuwjaar.
Betsaida Uitgeverij
Corona_nieuws

Maatregelen door corona

Wij doen al het mogelijke om bestellingen vlot te verwerken. Wegens het corona-virus en de bijhorende maatregelen zou het echter kunnen dat uw bestelling vertraging oploopt.

We danken u alvast voor uw begrip en wensen iedereen een goede gezondheid of een voorspoedig herstel toe.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dit e-mailadres is al ingeschreven.

De opgegeven e-mail is niet geldig.

Er is een e-mail gestuurd naar het opgegeven adres met daarin een link. Klik op deze link om uw inschrijving te bevestigen.

Dit e-mailadres is al ingeschreven. U bent wel voor enkele branches aangemeld.

Er is geen goede connectie met de nieuwsbrief server. Neem aub contact op.

Voornaam:
Achternaam:
 
E-mail:

Uitgeverij Betsaida

Dit product is uitverkocht We kunnen voor U informeren op voorraad bij onze Boekhandels.