Featured Image

Derde boek van kardinaal Sarah

  Van kardinaal Sarah en Nicolas Diat verschenen eerder in Nederlandse vertaling: God of niets en De kracht van de stilte. Het derde boek draagt de titel Het wordt avond, de dag loopt reeds ten einde en is reeds verschenen Het boek wordt verkocht voor € 18,50 (verzendkosten niet inbegrepen).   Het wordt avond, de […]

Featured Image

Essays over John Henry Newman

  Al het goede is een schaduw van God – Essays over John Henry Newman. Naar aanleiding van de heiligverklaring van kardinaal Newman verschijnen deze bijdragen van de Newman-kenner Hans Tercic, die een fascinerend licht werpen op deze grote, Engelse bekeerling.   Al het goede is een schaduw van God  

Featured Image

Ik ga liever naar de Hemel

De ‘heilige van de humor’, zo staat Filippo Neri (1515-1595) bekend. Met een glimlach, vervuld van de liefde van God, relativeerde hij zwaarmoedigheid en ernst die een authentiek christelijk leven in de weg staan. Hij was een mysticus, die de catacomben van Rome herontdekte en er ging bidden. Daar kreeg hij een diepe ervaring van […]