Over ons

Over ons

Uitgeverij Betsaida is verbonden met het Sint-Janscentrum, de priester- en diakenopleiding en het vormingscentrum van het Bisdom van 's-Hertogenbosch. De uitgeverij werd opgericht op 8 december 2012, met de bedoeling boeken over religieuze themata tegen een gunstig tarief op de markt te brengen.

Opgenomen in het fonds worden kerkelijke documenten, religieuze literatuur en boeken over theologische onderwerpen. Naast boeken brengt de uitgeverij Betsaida ook andere media op de markt.

Vanwaar de naam ‘Betsaida’?

Uit het dorp Betsaida, gelegen aan de noordzijde van het Meer van Galilea, zijn de apostelen Petrus, Andreas en Filippus afkomstig. De Aramese woordcombinatie Betsaida betekent: 'Huis van vissers'. Impliciet verwijst de naam Bestaida daarmee ook naar de opdracht van een priesteropleiding: om een huis te zijn waar 'vissers van mensen' (Mt 4,19) gevormd worden.

Het logo van Betsaida is een gestileerd visserhuisje, in de vorm zoals dat gebruikelijk was aan het Meer van Galilea in de eerste eeuwen van onze tijdrekening. De vis boven de deur, in de vorm van een ichtus (het oud-christelijke Jezus-symbool), expliciteert het karakter van een visserhuis.

De vis in het logo van Betsaida is tevens een verwijzing naar het wapenschild van Mgr. J.G. ter Schure sdb, die bisschop was van 's-Hertogenbosch van 1985 tot 1998 en die het Sint-Janscentrum oprichtte. Als wapenspreuk koos de Salesianerbisschop Ter Schure de uitspraak van Don Bosco 'Da mihi animas' ('Geef mij zielen'), verwijzend naar de opdracht van een priester om 'visser van zielen' te zijn.