De bronnen van de christelijke moraal - NIET MEER BESCHIKBAAR

dinsdag, 25 maart 2014

Helaas is dit boek niet meer beschikbaar.

Dit boek bestaat uit drie delen. Na een definitie van de moraaltheologie en een beknopt overzicht van de stof wordt deze wetenschap bestudeerd vanuit twee voorname gezichtspunten. Eerst wordt de menselijke dimensie besproken, waarin de moraaltheologie in verband gebracht wordt met de menswetenschappen.

Daarna volgt een onderzoek naar de christelijke dimensie van de moraal, zoals men deze aantreft in de brieven van Paulus, in de bergrede van Jezus volgens het Matteüsevangelie en de verklaring ervan door Augustinus, in de verhandeling over de Nieuwe Wet van Thomas van Aquino en ook in hedendaagse discussies.

In het tweede gedeelte wordt de geschiedenis van de moraaltheologie bestudeerd. Er volgt een uiteenzetting van de systematische uitwerking van de moraal in het tijdperk van de kerkvaders, in de Scholastiek van de 13e eeuw, in de post-tridentijnse katholieke moraalhandboeken en in de confrontatie met de protestantse ethiek. Tenslotte worden de ontwikkelingen in het huidige tijdperk besproken.

Het derde gedeelte onderzoekt de grondslagen van het morele leven van de mens: de vrijheid en de wet. Twee opvattingen van het begrip ‘vrijheid’ worden onderzocht: de vrijheid van indifferentie, die de moraal van de verplichting heeft voortgebracht, en de vrijheid van gehalte, die ten grondslag ligt aan de moraal van het geluk en de deugden, zoals de kerkvaders en Thomas van Aquino deze hebben uitgewerkt. Ook de opvatting over de natuurwet houdt hiermee verband, omdat zij voortkomt uit de belangrijkste neigingen van de geestelijke natuur van de mens en aan de bron staat van de menselijke vrijheid.

Op deze grondslag kan een christelijke moraal opgebouwd worden, die in nauw contact blijft met haar bronnen: de Schrift, de H. Geest, de Wet van het Evangelie en de natuurwet. Een dergelijke moraal is ook in harmonie met de belangrijke vraag van de mens naar het geluk.

Het voorwoord bij de tweede editie van dit boek schreef kardinaal Dr. W. Eijk.

Details

Auteur: Servais (Th.) Pinkaers O.P.
Vertaler: L.J. Elders svd
Titel: De bronnen van de christelijke moraal
Ondertitel: Methode, inhoud, geschiedenis
Oorspronkelijke Titel: Les sources de la morale chrétienne
ISBN: 978.90.820606.2.1
Formaat: 21 x 15 x 3,5 cm
Aantal pagina's: 656
Gewicht: 840 gram
Uitvoering: Paperback
Leesproef: Woord vooraf
Prijs: € 37,50


WinkelwagentjeBestel dit product via het bestelformulier