Ontsnapt uit Kigali
gepubliceerd: woensdag, 17 januari 2018
Rwanda, april 1994. Jean-Marie is Hutu, zijn vrouw Stéphanie is Tutsi. In enkele uren verandert de wereld om hen heen in een hel. Op hun vlucht voor de gruwelen ontsnappen ze meermaals aan de dood. Ze verstaan hun redding als een verantwoordelijkheid en een opdracht. Na de genocide keren ze terug naar hun vaderland om zich in te zetten voor vrede en verzoening.
De kracht van de stilte
gepubliceerd: donderdag, 14 december 2017
Het is een grote uitdaging om, in een tijd vol rumoer en techniek, een boek te schrijven dat gewijd is aan de stilte. De wereld brengt echter zoveel geluid voort, dat het zoeken naar kleine ogenblikken van stilte alleen maar noodzakelijker wordt.
Hij is onder ons komen wonen
Gedachten bij de zondagsevangelies
gepubliceerd: zondag, 10 december 2017
Dit boek bevat meer dan 150 korte overwegingen bij de zondags­evan­ge­lies van de liturgische cycli A, B en C. Deze bezinnings­teksten zijn bedoeld om te helpen te concentreren op de komende zondag en op de aanwezigheid van de Levende Heer in het woord van God, dat tot iedere gelovige in zijn of haar concrete situatie gericht wordt.
Wat gebeurt er in mijn lichaam?
gepubliceerd: vrijdag, 24 november 2017
Het vrouwelijk lichaam is het toneel van een fascinerend schouwspel. Hier wordt elke maand een indrukwekkende ‘CyclusShow’ opgevoerd, waarbij naast de ‘oestrogeenvriendinnen’, ‘eispronghelpers’ en ‘lentebodes’ nog veel andere acteurs optreden.
Léonie Martin - Van hopeloos tot heilig
Leven - Noveen - Litanie - Foto’s
gepubliceerd: donderdag, 23 november 2017
Léonie was het ‘enfant terrible’ van de familie Martin. Veel ziek en erg ongedurig. Driemaal het klooster in, driemaal er weer uit. Zou het nog wat worden met haar? Was het hopeloos?
Levenskunst en levenseinde
gepubliceerd: woensdag, 22 november 2017
De wet Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding is recent geëvalueerd, en euthanasie in Nederland neemt toe. Ook lijken Nederlanders minder te denken aan de dood dan vroeger, maar als ze er aan denken is euthanasie de eerste medische handeling waar ze bij stilstaan.
De Gevleugelde Wachter
gepubliceerd: donderdag, 2 november 2017
De Gevleugelde Wachter, een superspannend boek over de 10-jarige Joris die een groot geheim verborgen moet houden voor Leendert Schendermans, die graag bij de Duitse bezetter in een goed blaadje wil staan.
Woorden van Vuur
gepubliceerd: donderdag, 19 oktober 2017
Pierre Goursat ( * 1914 - † 1991), de stichter van de Gemeenschap Emmanuel, heeft weinig op schrift gesteld. Als man van gebed waren zijn onderrichtingen en raadgevingen echter woorden van vuur.
Gebedenboekje voor kinderen
gepubliceerd: dinsdag, 3 oktober 2017
In samenwerking met Samuel Advies brengt Betsaida een handzaam en kleurrijk gebedenboekje voor kinderen uit.
De priester als profeet
10 Grote priestergestalten
gepubliceerd: dinsdag, 5 september 2017
In dit boek worden tien zeer gevarieerde persoonlijkheden beschreven; mannen van God wier passie het was, mensen te ontmoeten en naar God te brengen. De eigenheid en overtuigingskracht van de priester blijken essentieel te zijn voor het vertrouwen in de toekomst van de Kerk.
Genezing van innerlijke wonden
Praktische gids bij het sacrament van boete en verzoening
gepubliceerd: donderdag, 31 augustus 2017
Willen we in ons leven gelukkig zijn, dan kunnen we niet zonder een gezonde ziel. Dus net zoals we letten op de gezondheid van ons lichaam, moeten we dat ook doen met de gezondheid van onze ziel - en dat is precies wat we doen door deel te nemen aan het sacrament van boete en verzoening. Dat is er immers op gericht om de ziel te genezen van de blessures die ze heeft opgelopen door de zonde, en daarmee krijgt de ziel haar volle levenskracht terug.
Geloven vandaag?
Christendom en moderne rede
gepubliceerd: donderdag, 31 augustus 2017
Kunnen we in de 21ste eeuw enkel maar toegeven dat de wetenschap het geloof heeft weerlegd? Inderdaad, de vooruitgang in wetenschappelijke kennis heeft onze kijk op de wereld veranderd. We zijn verrijkt met belangrijke ontdekkingen op allerlei gebied (de natuurkunde, de genetica, de archeologie, enzovoort).
Het religieuze zintuig
gepubliceerd: woensdag, 30 augustus 2017
Hoe ontdekken we de uiteindelijke betekenis van de werkelijkheid? Door de werkelijkheid te beleven. De enige voorwaarde om altijd en waarachtig religieus te zijn, is altijd en intens de werkelijkheid te beleven, zonder iets te vergeten of te verloochenen.
Hélène Mongin - Louis en Zélie Martin
Standaardbiografie over de ouders van de H. Theresia van Lisieux
gepubliceerd: vrijdag, 25 augustus 2017
Voor het eerst verschijnt de Nederlandse vertaling van de stan­daard­bio­grafie over de HH. Louis en Zélie Martin, de ouders van de H. Theresia van Lisieux, het eerste echtpaar dat gezamenlijk heilig­verklaard werd door paus Franciscus op 18 oktober 2015.
Levend Brood voor onderweg
Een theologisch commentaar bij de litanie van het Heilig Sacrament
gepubliceerd: donderdag, 24 augustus 2017
De litanie van het Heilig Sacrament werd op muziek gezet door Wolfgang Amadeus Mozart, maar ook door zijn vader Leopold en door tal van andere componisten, waaronder Michael Haydn, Giovanni Alberto Ristori en Jan Dismas Zelenka.
Het fundament van onze hoop
gepubliceerd: vrijdag, 19 mei 2017
Het fundament van onze hoop is een vraaggesprek tussen kardinaal prefect Gerhard-Ludwig Müller en priester-uitgever Carlos Granados.
Honderd jaar Fatima
gepubliceerd: woensdag, 17 mei 2017
Op 13 mei 1917 verscheen Onze Lieve Vrouw voor het eerst aan de kinderen van Fatima: Lucia (10 jaar), Francisco (8) en Jacinta (7). Elke maand kwam ze terug en de laatste keer, 13 oktober, deed ze voor een minstens 50.000-koppige menigte een wonder dat zijn weergave niet heeft in twee duizend jaar christendom: het zonnewonder.
Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie
* TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR *
gepubliceerd: dinsdag, 16 mei 2017
Nieuwe evangelisatie: twee woorden die van alles kunnen oproepen. Maar waar gaat het wezenlijk om?
De ware vreugde
*NIET MEER BESCHIKBAAR*
gepubliceerd: dinsdag, 18 april 2017
Op mijn 75e en na een heel leven in landen met veel sociale, politieke en religieuze spanningen ben ik een wonderlijk gelukkig man. Terwijl ik dit schrijf, voel ik zelfs een zekere schaamte dat ik zo gelukkig ben in een wereld met zoveel vormen van lijden.
Van het 25e uur tot het uur dat eeuwig duurt
gepubliceerd: dinsdag, 4 april 2017
C. Virgil Gheorghiu (1916-1992) was een zeer begenadigd verteller en journalist, die priester werd van de Roemeens-orthodoxe Kerk. In het boek Van het 25e uur tot het uur dat eeuwig duurt schildert hij met meesterlijke eenvoud een literaire icoon van zijn vader, de priester Constantin Gheorghiu.
Als een verterend vuur
Woorden van een monnik over het beoefenen van de barmhartigheid
gepubliceerd: vrijdag, 24 februari 2017
Ik ga hete hangijzers bespreken, als zoon van de Kerk. Toen bisschop Athanasius van Alexandrië, praktisch geheel alleen, weerstand bood aan het Arianisme, dat het geloof ernstig bedreigde, verliet Antonius de Grote zijn teruggetrokkenheid om Athanasius in diens strijd bij te staan. Ik ben nu sedert meer dan dertig jaar monnik en sinds een kwart eeuw priester. Ga ik zwijgen?
Secularisation & Europe
gepubliceerd: zaterdag, 11 februari 2017
In 2015 vond aan het Sint-Janscentrum een wetenschappelijk colloquium plaats met internationale sprekers, naar aanleiding van de verjaardag van de val van de Berlijnse Muur. De teksten van de lezingen, die gehouden werden tijdens dit colloquium, zijn nu verzameld in de bundel Secularisation & Europe, een uitgave van uitgeverij Betsaida in samenwerking met de wetenschappelijke uitgeverij van de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II in Krakau.
De stille strijd
Een opmerkelijk verhaal van overwinning op anorexia en misbruik
gepubliceerd: woensdag, 18 januari 2017
Nagenoeg iedereen kent in de eigen familie- of vriendenkring mensen die gebukt gaan onder anorexia nervosa. Slechts weinigen beseffen echter welk lijden deze eetstoornis teweegbrengt.
God of niets *TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR*
Gesprek over geloof met Nicholas Diat
gepubliceerd: dinsdag, 3 januari 2017
Met de vrijmoedigheid die hem kenmerkt, spreekt kardinaal Sarah in dit boek over de Kerk, over de moderne samenleving, over de ontwikkelingen in Afrika en in de westerse wereld, over de moraal, over de waarheid, over het kwade in de wereld en - telkens weer - over God.
Uit de pen van pater Pio
100 Brieven die tot het hart spreken
gepubliceerd: dinsdag, 29 november 2016
Momenteel uitverkocht! Iemand heeft mijn brieven gestolen. Wat moet ik doen? Ik kan niet meer: Ik voel mijzelf geheel verbrijzeld worden ... Laat je daarom troosten door Jezus en verheug je zelfs midden in de bekoringen en beproevingen. Dit zijn enkele woorden uit de pen van Pater Pio (1887-1968).
In de leer bij het Evangelie - Jaar A
Valeer Neckebrouck
gepubliceerd: donderdag, 24 november 2016
De boodschap die Jezus verkondigt is geen waarschuwend vingertje. Hij brengt een Blijde Boodschap. Wat houdt deze Blijde Boodschap precies in?
Maria Elisabeth Hesselblad
En de nieuwe tak van de Orde van de Allerheiligste Verlosser van de H. Birgitta
gepubliceerd: woensdag, 16 november 2016
Maria Elisabeth Hesselblad (1870-1957) was een Zweedse bekeerlinge. Bezield met de geest van de heilige Birgitta, de 'grote mystica van het noorden', werd ze de stichteres van de nieuwe tak van de Orde van de Allerheiligste Verlosser, die gezegend werd met veel roepingen.
Hé hallo! God houdt van je!
gepubliceerd: vrijdag, 30 september 2016
Betsaida komt met een nieuw boek van Birgit Minichmayr, in dit geval een ‘werkboek’. Tegelijk met het boek wordt ook een bijbehorende CD uitgebracht met liedjes gezongen door de KISI kids.
De theologie van het lichaam
gepubliceerd: zaterdag, 10 september 2016
Van opleiding was Karol Wojtyła (1920-2005) filosoof. Aan de universiteit van Lublin doceerde hij antropologie: de wijsgerige kijk op de mens en op zijn handelen. Toen hij in 1978 paus Johannes Paulus II werd, had hij aantekeningen liggen voor een nieuw boek, dat hij niet meer gepubliceerd heeft. Deze notities vormden later de basis voor de reeks catechesen, die hij van 1979 tot 1984 aan dit onderwerp wijdde, en die bekend werden onder de naam De Theologie van het Lichaam.
Ik heb dorst
Thérèse van Lisieux en Moeder Teresa van Calcutta
gepubliceerd: woensdag, 31 augustus 2016
Op 4 september a.s. wordt Moeder Teresa van Calcutta heiligverklaard, precies één de dag vóór haar 19e sterfdag. Naar aanleiding van deze historische gebeurtenis brengt Betsaida, in samenwerking met het Katholiek Alpha Centrum en met De Boog, een boek uit over deze grote heilige.
Gods plan met je lichaam m/v *TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR*
Auteur: Jason Evert
gepubliceerd: woensdag, 17 augustus 2016
Tweezijdig boekje over het plan van God met jouw lichaam. Aan de ene kant beschrijft Jason Evert Gods plan met het lichaam van de vrouw - draai je het boekje om, beschrijft hij Gods plan met het lichaam van de man.
Pure womanhood
Auteur: Crystalina Evert
gepubliceerd: woensdag, 17 augustus 2016
Als jonge vrouw kun je tegenwoordig gemakkelijk in leugens geloven als het om de liefde gaat. Want wat zeg je tegen jezelf?
Het katholieke geloof ontdekken
gepubliceerd: woensdag, 17 augustus 2016
Hoe geef je antwoord op alle vragen die kinderen hebben over God, het christelijke geloof en de katholieke Kerk? Zou het niet leuk zijn als je daar prachtige, eenvoudige verhalen voor kon gebruiken?
7 Ontdekkingen over de biecht
Door Vinny Flynn
gepubliceerd: donderdag, 28 juli 2016
Dit boekje verschijnt in dit Jaar van Barmhartigheid, uitgeroepen door paus Franciscus. Het laat u (hernieuwd) kennismaken met het geschenk van de biecht, het sacrament van verzoening. Laat u inspireren en bemoedigen om dit geschenk uit te pakken en te gebruiken.
Je lichaam om lief te hebben
De seksuele moraal uitgelegd aan jongeren
gepubliceerd: donderdag, 16 juni 2016
Dit boek richt zich tot alle mensen die bezig zijn met vragen rond seksuele moraal. Maar ik richt me eerst en vooral tot de jongeren. Het zijn de studenten die ik aan de universiteit ontmoette en daarna in mijn bisschoppelijke zending, die mij ertoe gebracht hebben over deze vragen na te denken en mij hebben aangezet om mijn overtuigingen hieromtrent neer te schrijven. Daarom veroorloof ik mij om me in dit boek op een vertrouwelijke manier en op gesprekstoon met hen te onderhouden.
Jezus kan niet voetballen
Boek van Mgr. R. Mutsaerts beleeft vierde oplage!
gepubliceerd: vrijdag, 27 mei 2016
De onbevangenheid die eigen is aan kinderen is vaak een betere aanzet tot geloof dan het scherpzinnigste boek van de geleerdste professor. Kinderen verwonderen zich nog en hebben een fijn aanvoelingsvermogen.
Hagenpreken
Honderd columns van pastoor Michel Hagen
gepubliceerd: zondag, 22 mei 2016
Pastoor Michel Hagen, als pastoor-moderator werkzaam in de parochie H. Augustinus in Katwijk, Oegstgeest, Voor­schoten en Wassenaar, spirituaal voor de priester­opleiding in het Bisdom Rotter­dam en betrokken bij verschil­lende katholieke initiatieven, vierde op 22 mei 2016 zijn 25-jarig priesterfeest.
Gebeden tot de Heilige geest
gepubliceerd: donderdag, 12 mei 2016
De diverse gebeden vertonen grote onderlinge verschillen. Qua herkomst, uit de klassieke Oudheid, de Middeleeuwen, maar ook uit onze eigen tijd. Ze gaan van de oude Romeinse liturgie tot de hedendaagse Nederlandse dichtkunst, van Hildegard van Bingen tot Henriette Roland Holst. Sommige komen uit de oude katholieke, Latijnse liturgie, andere zijn van een hedendaagse Nederlandse dichter. Dit boek is uitverkocht.
Marinus Bekkers
Een gewone bisschop voor gewone mensen
gepubliceerd: dinsdag, 10 mei 2016
Hij leefde in het midden van de twintigste eeuw, had het allerkortste episcopaat van alle Bossche bisschoppen en werd niettemin de bekendste bisschop van de stad. Het zijn omstandigheden, die tegenstrijdig lijken maar die elkaar in wezen versterken.
Het dagboek van mijn ziel
Johannes XXIII
gepubliceerd: donderdag, 21 april 2016
Het dagboek van mijn ziel van paus Johannes XXIII mag men gerust een uniek document noemen: al op het kleinseminarie begon hij notities te maken over zijn geestelijke vooruitgang, en hij zou dit blijven doen tot aan zijn dood als paus.
Katholieken evangeliseren
Handboek voor de nieuwe evangelisatie
gepubliceerd: donderdag, 31 maart 2016
Het standaardwerk van de gevierde Amerikaanse auteur en bekeerling Scott Hahn, Katholieken evangeliseren. Handboek voor de nieuwe evangelisatie.
Johannes Paulus II en Franciscus: barmhartigheid als prioriteit
Barmhartigheid en nieuwe evangelisatie
gepubliceerd: dinsdag, 22 maart 2016
Zowel paus Johannes Paulus II als paus Franciscus hebben de barmhartigheid van God verkondigd als een geschenk en een opdracht. Een geschenk, omdat God ons allen persoonlijk omarmt zoals de vader in het evangelie zijn verloren zoon. Een opdracht omdat barmhartigheid, evenals liefde, niet voor zich gehouden kan worden zonder dat het uitdooft of verloren gaat.
De kracht van het gezin
gepubliceerd: donderdag, 10 maart 2016
Dit boek bevat 33 toespraken van Paus Franciscus over allerlei aspecten van het gezinsleven, uitgesproken in de periode tussen december 2014 en november 2015.
Een weg naar God voor deze tijd
gepubliceerd: donderdag, 10 maart 2016
Een boek van Emeritus-hoogleraar aan de KU Leuven, Ignace Verhack, over een zoektocht naar het oorspronkelijke van in onbruik geraakte godsbeelden.
Tim Guénard - Sterker dan de haat
gepubliceerd: donderdag, 4 februari 2016
Tim (Philippe) Guénard werd geboren in 1958. In het boek Sterker dan de haat vertelt hij over de pijn van zijn kinderjaren, zijn gebroken jeugd, zijn neergang in de criminaliteit en over de genezing van zijn innerlijke wonden. Tim Guénard is gehuwd en vader van vier kinderen. In zijn huis in de Pyreneeën vangt hij mensen in moeilijkheden op.
In de leer bij het Evangelie - Jaar C
Valeer Neckebrouck
gepubliceerd: donderdag, 17 december 2015
De boodschap die Jezus verkondigt is geen waarschuwend vingertje. Hij brengt een Blijde Boodschap. Wat houdt deze Blijde Boodschap precies in?
Opvoeden zonder kleerscheuren
Hoe kun je met jongeren praten over zuiverheid
gepubliceerd: dinsdag, 24 november 2015
Aan meer dan duizend tieners werd gevraagd wie de grootste invloed had bij het nemen van hun beslissingen rond seksualiteit: vrienden, leeftijdsgenoten, seksuele vorming, of misschien de media? Het meest voorkomende antwoord was: mijn ouders.
De innerlijke rust
gepubliceerd: dinsdag, 24 november 2015
Waarom is de innerlijke rust in deze tijd zo moeilijk te bereiken en welke strijd zal er geleverd moeten worden voor momenten waarin het hart rust vindt bij God?
Een Jaar van Gods Barmhartigheid
*NIET MEER BESCHIKBAAR*
gepubliceerd: maandag, 16 november 2015
Het boekje Een Jaar van Gods Barm­har­tig­heid, bestaat uit “365 teksten uit de Traditie van de Kerk” en is samen­ge­steld door Smit en Opstal. Zij wilden al langer iets doen met het thema barm­har­tig­heid en hadden met paus Franciscus’ aankon­diging van het Jaar van Barm­har­tig­heid direct een mooie aanleiding.
De kleine Juliana en het brood van leven - UITVERKOCHT
gepubliceerd: vrijdag, 30 oktober 2015
Het boek De kleine Juliana en het brood van leven vertelt het verhaal van de jeugdjaren van Juliana van Cornillon. Dit boek is tijdelijk uitverkocht!
Iedereen vindt Pauli lief
Birgit Minichmayr
gepubliceerd: donderdag, 24 september 2015
Naast de verzameling KISI-CD’s, die bij Betsaida te koop zijn, brengt de uitgeverij ook de Nederlandse vertaling van de avonturen van het schaap Pauli, bekend van het KISI-poppentheater.
De Kerk heeft je lief!
gepubliceerd: maandag, 31 augustus 2015
In oktober vindt te Rome de bisschoppensynode plaats over het gezin. In voorbereiding op de synode publiceert Betsaida de Nederlandse vertaling van het boek van Mgr. Léonard, L’Église vous aime - De Kerk heeft je lief! Dit boek behandelt de thematiek van gescheiden relaties en de plaats van nieuw samengestelde gezinnen binnen de Kerk.
De hoop van het gezin
Dialoog met kardinaal Gerhard-Ludwig Müller
gepubliceerd: vrijdag, 29 mei 2015
Het gezin verkeert in zwaar weer. Het aantal echtscheidingen is hoog, vele jongeren trouwen niet meer en het aantal kerkelijke huwelijken is dramatisch gedaald. Hoe dient de Kerk te antwoorden op deze uitdagingen? Moet zij haar leer over huwelijk en gezin aanpassen zodat deze niet langer een steen des aanstoots is voor de moderne mens?
Trouw en wees onderdanig
gepubliceerd: zondag, 8 februari 2015
Trouw en wees onderdanig werd een internationale bestseller, in verschillende landen heeft het boek stof doen opwaaien door de thema's die Costanza aanraakt en de taboes die ze - op haar eigen, vlotte manier - doorbreekt.
Trouw en sterf voor haar
gepubliceerd: zondag, 8 februari 2015
Trouw en sterf voor haar is een vervolg op Trouw en wees onderdanig. In verschillende landen hebben haar boeken stof doen opwaaien door de thema's die Costanza aanraakt en de taboes die ze - op haar eigen, vlotte manier - doorbreekt.
In de leer bij het Evangelie - Jaar B
Valeer Neckebrouck
gepubliceerd: zondag, 8 februari 2015
De boodschap die Jezus verkondigt is geen waarschuwend vingertje. Hij brengt een Blijde Boodschap. Wat houdt deze Blijde Boodschap precies in?
Broederschap
gepubliceerd: vrijdag, 9 januari 2015
Een handzaam boekje over Broederschap geschreven door Paus Franciscus en Mgr. Guglielmo Giaquinta met een voorwoord van Rikkert Zuiderveld.
Het portaal van het mysterie van de tweede deugd
gepubliceerd: donderdag, 11 december 2014
Op Poëtische wijze beschrijft Péguy in Het portaal van het mysterie van de tweede deugd. De verborgen kracht van de hoop in ons leven. De Franse dichter, polemist en prozaschrijver Charles Péguy (1873-1914) sneuvelde tijdens de Eerste Slag bij de Marne.
Gewoon over geloof
Mgr. Rob Mutsaerts
gepubliceerd: vrijdag, 14 november 2014
Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van het Bisdom ’s-Hertogenbosch heeft weer een nieuw boek geschreven, dit keer met de titel ‘Gewoon over geloof’. De titel geeft prachtig de inhoud weer: ons mooie katholieke geloof uitgebreid uitgelegd door de bisschop die ook wel bekend is van het boek ‘Jezus kan niet voetballen’.
Geloof in alle redelijkheid - UITVERKOCHT
Handleiding bij de vorming van ‘Catholic Voices’
gepubliceerd: dinsdag, 11 november 2014
Op donderdag 6 november 2014 verscheen bij uitgeverij Betsaida het boek Geloof in alle redelijkheid.
Handige gids bij de Bijbel
gepubliceerd: maandag, 18 augustus 2014
Nu al kunt u het voor september aangekondigde boekje Handige gids bij de bijbel bestellen. Het boekje, dat uitgegeven wordt in samenwerking met uitgeverij De Boog is toegankelijk en in een handig formaat.
Ademhaling van de ziel, oase van vrede
Catechesen over het gebed
gepubliceerd: woensdag, 11 juni 2014
De mens is van nature een religieus wezen: homo religiosus. In dit boek gebruikt paus Benedictus XVI de uit­drukking: homo orans: de mens is van nature ook een biddend wezen. In het hart van elke mens ligt een verlangen naar oneindig­heid, dat hem doet verlangen en zuchten, smeken en danken.
Van huis uit
Bundeling van 101-en-meer columns door Brechje Loenen
gepubliceerd: maandag, 7 april 2014
Sinds de geboorte van haar eerste kind – nu twaalf jaar geleden – heeft Brechje Loenen columns over haar gezin geschreven voor het Katholiek Nieuwsblad. Een chronologische selectie daarvan is opgenomen in dit boekje.
Stripboeken - Johannes Paulus II
gepubliceerd: woensdag, 26 maart 2014
Bij gelegenheid van de heiligverklaring van paus Johannes Paulus II brengt Uitgeverij Betsaida twee stripboeken uit die uit het Frans zijn vertaald.
De bronnen van de christelijke moraal
gepubliceerd: dinsdag, 25 maart 2014
Dit boek bestaat uit drie delen. Na een definitie van de moraaltheologie en een beknopt overzicht van de stof wordt deze wetenschap bestudeerd vanuit twee voorname gezichtspunten. Eerst wordt de menselijke dimensie besproken, waarin de moraaltheologie in verband gebracht wordt met de menswetenschappen.
Toneelstuk van gerenommeerd Frans auteur voor het eerst in Nederlandse vertaling
Paul Claudel, De boodschap aan Maria
gepubliceerd: vrijdag, 21 februari 2014
De Franse diplomaat Paul Claudel, auteur van o.a. Le soulier de satin, genoot een grote popula­riteit bij Nederlandse literaire critici in de jaren twintig, en vervolgens bij voornamelijk moderne katholieke jongeren in de jaren dertig en veertig. In 1999 bracht het Zuidelijk Toneel nog een uitvoering van Claudels Hard brood.
Unieke biografie van Paus Johannes Paulus II
Kardinaal Stanisław Dziwisz, Een leven met Karol
gepubliceerd: woensdag, 27 november 2013
‘De paus uit Polen’: zo is Johannes Paulus II bekend geworden. Wie was deze sterke en inspirerende figuur, die zo’n grote stempel heeft gedrukt op de katholieke Kerk en op de Europese geschiedenis? Op deze en vele andere vragen geeft Een leven met Karol antwoord. Een boeiend en onthullend boek, geschreven door Stanisław Dziwisz, die als secretaris de paus gedurende tientallen jaren het meest nabij stond. Een gezaghebbend boek ook, waarop vrijwel alle andere biografieën, documentaires en films over Karol Wojtyła zijn gebaseerd.
Getuige en leraar van het geloof *NIET MEER BESCHIKBAAR*
Boek over de apostel Paulus
gepubliceerd: woensdag, 11 september 2013
De oudste teksten van het christendom zijn niet de evangeliën, zoals velen misschien denken, maar de brieven van de apostel Paulus. Toch zijn de teksten van de H. Paulus niet zo eenvoudig om te begrijpen. Daarom heeft paus Benedictus XVI ze voor ons, gelovigen van de 21e eeuw, op een eenvoudige wijze toegelicht in 24 korte, helder geschreven hoofdstukjes.
Het licht van het geloof
gepubliceerd: woensdag, 10 juli 2013
Uitgeverij Betsaida is blij de publicatie te kunnen aankondigen van de Nederlandse vertaling van deze eerste encycliek van paus Franciscus.
Oda van Sint-Oedenrode
gepubliceerd: woensdag, 12 juni 2013
1300 jaar geleden stierf de heilige Oda van Sint-Oedenrode, van geboorte een Schotse prinses. Nadat ze bij het graf van de heilige Lambertus te Luik genezen werd van haar blindheid, vestigde zij zich in het dorp dat later naar haar vernoemd werd: Sint-Oedenrode. Naar aanleiding van haar 1300e sterfdag verschijnt dit boek.
Wees herders met de geur van uw kudde
gepubliceerd: maandag, 22 april 2013
Bij gelegenheid van roepingenzondag 21 april 2013 brengt Uitgeverij Betsaida een verzorgde uitgave van de homilie die paus Franciscus hield bij de Chrismamis in de Sint-Pieter op donderdag 28 maart jl.
De lange weg van Papenhulst naar Papenhulst
Vijf eeuwen priesteropleiding in het bisdom ’s-Hertogenbosch
gepubliceerd: donderdag, 14 maart 2013
Het heeft ruim anderhalf millennium moeten duren voordat de Kerk, overtuigd van de noodzaak over herders te kunnen beschikken van voldoende kwaliteit, besloot de opleiding en vorming van priesters te reglementeren en te structureren. Dat gebeurde tijdens het Concilie van Trente (1545-1563).
Van roomsche zegeningen en paapsche stoutigheden
gepubliceerd: donderdag, 14 maart 2013
Tot stand gekomen in 1559, bestaat het bisdom van ’s-Hertogenbosch dit jaar maar liefst vierenhalve eeuw. Oud-archivaris dr. Jan Peijnenburg beschrijft die periode in Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden. Hij doet dat onderhoudend en grondig gedocumenteerd. En waar mogelijk amusant.
Bezieler en Stichter
gepubliceerd: maandag, 11 maart 2013
Paus Johannes Paulus II benoemde in 1985 Mgr. J.G. ter Schure sdb tot bisschop van ’s-Hertogenbosch. In datzelfde jaar bezocht de Paus, tijdens zijn bezoek aan Nederland, ook de stad ’s-Hertogenbosch. In aansluiting op het pausbezoek werden door bisschop ter Schure de voorbereidingen getroffen voor de heropening van de Bossche priesteropleiding.